Chuyên đề

Thi chứng chỉ hành nghề hoạt động Đấu thầu

Hệ thống ÔN TẬP và THI THỬ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động Đấu thầu tương tự hệ thống THI THẬT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


...
Mới
(Ôn tập) Thi chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

TRẮC NGHIỆM (so sánh đáp án)

...
Mới
Thi thử - Bài thi Trắc nghiệm

Thi trắc nghiệm 70 câu/60 phút tương tự thi thật

...
Mới
(Ôn tập) Thi chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Ôn TỰ LUẬN (có gợi ý căn cứ)

...
Mới
Thi thử - Bài thi Tự luận

Thi phần Tự luận 4 câu hỏi/ 90 phút tương tự thi thật

Chuyên đề

Thi chứng chỉ hành nghề hoạt động Xây dựng

Hệ thống THI THỬ chứng chỉ hành nghề hoạt động Xây dựng trên bộ đề ôn tập của Bộ Xây dựng ban hành


...
Mới
Lĩnh vực: Định giá xây dựng

Thi cấp mới 25 câu hỏi/ 30 phút

...
Mới
Lĩnh vực: Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thi cấp mới 25 câu hỏi/ 30 phút

...
Mới
Lĩnh vực: Thiết kế Quy hoạch xây dựng

Thi cấp mới 25 câu hỏi/ 30 phút

...
Mới
Lĩnh vực: Thiết kế kết cấu công trình

Thi cấp mới 25 câu hỏi/ 30 phút

...
Mới
Lĩnh vực: Thiết kế Cơ - Điện công trình

Thi cấp mới 25 câu hỏi/ 30 phút

...
Mới
Lĩnh vực: Thiết kế Cấp - Thoát nước công trình

Thi cấp mới 25 câu hỏi/ 30 phút

...
Mới
Lĩnh vực: Thiết kế xây dựng công trình khai thác mỏ

Thi cấp mới 25 câu hỏi/ 30 phút

...
Mới
Lĩnh vực: Thiết kế xây dựng công trình Giao thông - ĐƯỜNG BỘ

Thi cấp mới 25 câu hỏi/ 30 phút

...
Mới
Lĩnh vực: Thiết kế xây dựng công trình Giao thông - CẦU - HẦM

Thi cấp mới 25 câu hỏi/ 30 phút

...
Mới
Lĩnh vực: Thiết kế xây dựng công trình Giao thông - ĐƯỜNG SẮT

Thi cấp mới 25 câu hỏi/ 30 phút

...
Mới
Lĩnh vực: Thiết kế xây dựng công trình Giao thông - ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA, HÀNG HẢI

Thi cấp mới 25 câu hỏi/ 30 phút

...
Mới
Lĩnh vực:Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều

Thi cấp mới 25 câu hỏi/ 30 phút

...
Mới
Lĩnh vực:Thiết kế xây dựng công trình cấp nước – thoát nước; xử lý chất thải rắn

Thi cấp mới 25 câu hỏi/ 30 phút

...
Mới
Lĩnh vực: Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

Thi cấp mới 25 câu hỏi/ 30 phút

...
Mới
Lĩnh vực:Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông

Thi cấp mới 25 câu hỏi/ 30 phút

...
Mới
Lĩnh vực: Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thi cấp mới 25 câu hỏi/ 30 phút

...
Mới
Lĩnh vực: Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình

Thi cấp mới 25 câu hỏi/ 30 phút

...
Mới
Lĩnh vực: Khảo sát địa hình

Thi cấp mới 25 câu hỏi/ 30 phút

...
Mới
Lĩnh vực: Khảo sát địa chất công trình

Thi cấp mới 25 câu hỏi/ 30 phút

Chuyên đề

Trắc nghiệm khóa học

Tổng hợp các bài kiểm tra dành cho các khóa học trên hệ thống Học Thật Nhanh


...
Mới
Thi trắc nghiệm Khóa học Dự toán Online

Trắc nghiệm đánh giá kết quả cuối khóa học. Chọn đáp án đúng cho 20 câu hỏi trong 30 phút.

...
Mới
Thi trắc nghiệm khóa học Đo bóc khối lượng công trình Dân dụng

Trắc nghiệm đánh giá kết quả cuối khóa học. Chọn đáp án đúng cho 10 câu hỏi trong 15 phút.